Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Αγαπητοί φίλοι,


Επειδή εξαρχής ο στόχος μας ήταν η δημιουργία και όχι το κέρδος, είμαστε σε διαδικασίες να εντάξουμε το εργαστήριο σε κρατικό πρόγραμμα χρηματοδότησης ώστε να απαλλάξουμε εντελώς τους ενδιαφερόμενους από το υψηλό κόστος συμμετοχής του City Travellers,

Για τον λόγο αυτό, η ημερομηνία έναρξης του εργαστηρίου μετατίθεται από 17 Οκτωβρίου σε 26 Οκτωβρίου.


Τώρα όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εργαστήριο μπορούν να το παρακολουθήσουν με ένα συμβολικό κόστος συμμετοχής της τάξεως των 100€.


Σας καλούμε στο Βοο
ze Cooperativa (Κολοκοτρώνη 57), την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στις 9.00μ.μ.
στον 2ο όροφο (ρωτήστε στα μπαρ) να συζητήσουμε και να λύσουμε τυχόν απορίες που αφορούν το εργαστήριο τέχνης City travellers.